Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Etkinlik Ayrıntıları

  • 25 Mart 2018
  • 12:00
  • Cumhuriyet Cad. Metropol İş Merkezi Kat: 4 İzmit / KOCAELİ
  • (0262) 331 40 44

GENEL KURUL İLANI

KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĞİ

 

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD)’nin Olağanüstü Genel Kurulu, 18 Mart 2018 Pazar günü, saat 12.00’de, Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Metropol İş Merk. Kat:4 Giriş 1A İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 25 Mart 2018 Pazar günü saat 12.00’de çoğunluğa bakılmazsızın, aynı gündemle ve aynı yerde yapılacaktır.

 

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

KYÖD YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

  1. Açılış saygı duruşu
  2. Toplantı divan heyetinin oluşturulması ve tutanakların imzası hususunda divana yetki verilmesi,
  3. Dernek İktisadi İşletmesinin mali durumunun görüşülmesi, İktisadi İşletmenin sermayesinin artırılması ve sermaye artışına kaynak oluşturulması hususunun ve 2018 yılı üye aidatlarının artırılarak yeniden belirlenmesinin görüşülüp karara bağlanması,
  4. Dernek İktisadi İşletmesinin kullanım biçimi ve işletme yöntemleri konusunun görüşülüp, değerlendirilmesi,
  5. Dernek tüzük değişiklikleri konusunda bilgi alışverişi ve bu konuda bir komisyonun oluşturulması,
  6. Dilek ve temenniler. Kapanış.