Genel Kurul (çoğunluksuz)

Etkinlik Ayrıntıları

  • Perşembe | 3 June 2018
  • 10:00

 

GENEL KURUL İLANIDIR
KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĞİ
(KYÖD)
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 14. Olağan Genel Kurulu, 27 Mayıs 2018 Pazar günü,
saat 10.00’da, Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Metropol İş Merk. Kat:4 Giriş 1A İzmit/KOCAELİ
adresinde bulunan Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 03 Haziran 2018 Pazar günü
saat 10.00’da çoğunluğa bakılmaksızın, aynı gündemle ve aynı yerde yapılacaktır.
Saygılarımızla,
KYÖD YÖNETİM KURULU
G Ü N D E M :
1- Açılış ve yoklama,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4- Toplantı tutanaklarını imzalanması ile seçim-sayım ve dökümünün yazılması için Genel Kurul
Divan Başkanlığı’na yetki verilmesi,
5- Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu ile Mali Raporların okunması ve görüşülmesi,
6- Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
7- Tüzük Tadil Komisyonu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları’nın ayrı ayrı ibrası,
9- KYÖD’ün önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasının ve temel öncelikli hedeflerinin görüşülmesi,
10- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
11- 2019-2020 üye aidatlarının görüşülmesi ve 2018 yılı giriş aidatının yeniden değerlendirilerek
karara bağlanması,
12- Başkan aday / adaylarının program ve tanıtım konuşmaları,
13- Dernek organlarının, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu’nun seçimi,
14- Dilek ve temenniler,
15- Kapanış.